Koop Bromazepam Online

125.00450.39

Bromazepam (op de markt gebracht onder verschillende merknamen, waaronder
Lectopam, Lexotan, Lexilium, Lexaurin, Brazepam, Rekotnil,
Bromaze, Somalium en Lexotanil) is een benzodiazepine
afgeleid medicijn, gepatenteerd door Roche in 1963 en ontwikkeld
klinisch in de jaren 1970. Het heeft voornamelijk een anti-angstmiddel met
soortgelijke bijwerkingen aan diazepam (Valium). Bromazepam lexotanil
3 mg is klaar om te worden verzonden binnen 24 uur nadat betaling heeft
bevestigd.

Koop Bromazepam Online

Koop Bromazepam Online, (op de markt gebracht onder verschillende merknamen, waaronder Lectopam, Lexotan, Lexilium, Lexaurin, Brazepam, Rekotnil, Bromaze en Lexotanil) is een benzodiazepinederivaat, gepatenteerd door Roche in 1963 en klinisch ontwikkeld in de jaren 1970. Het heeft voornamelijk anxiolytische eigenschappen en bij hogere doses ook kalmerende, hypnotische en skeletspierverslappende eigenschappen. Koop Bromazepam Online

Systematische

AANWIJZINGEN

Voor de kortetermijnbehandeling van slapeloosheid, kortdurende behandeling van angst- of paniekaanvallen, als een benzodiazepine nodig is, en de verlichting van de symptomen van alcohol- en opiaatontwenning. Premedicatie om angst voor de operatie te verlichten. Koop Bromazepam Online

BIJWERKINGEN Koop Bromazepam online.

Bromazepam 3 maal 6 mg per dag gedurende 2 weken alleen genomen verminderde leervermogen aanzienlijk bij de mens in een experiment. In combinatie met alcohol werden de beperkingen van het leervermogen nog duidelijker. Beperkingen van geheugenfuncties komen vaak voor bij bromazepam en omvatten een verminderd werkgeheugen en een verminderd vermogen om omgevingsinformatie te verwerken. Verminderd geheugen, visuele informatieverwerking en sensorische gegevens en verminderde psychomotorische prestaties. Koop Bromazepam Online
Verslechtering van cognitie inclusief aandachtscapaciteit en verminderde coördinatievaardigheden. Verminderde reactieve en aandachtsprestaties, die de rijvaardigheid kunnen aantasten.
De meest voorkomende bijwerkingen van benzodiazepinen zijn gerelateerd aan zijn sederende en spierontspannende werking. Ze omvatten slaperigheid, duizeligheid en verminderde alertheid en concentratie. Gebrek aan coördinatie kan leiden tot vallen en verwondingen, met name bij ouderen. Een ander gevolg is een verminderde rijvaardigheid en een verhoogde kans op verkeersongevallen. Verminderd libido en erectieproblemen zijn een veel voorkomende bijwerking. Depressie en ontremming kunnen ontstaan. Hypotensie en onderdrukte ademhaling kunnen optreden bij intraveneus gebruik. Koop Bromazepam Online

PARADOXALE EFFECTEN | Koop Bromazepam Online

Paradoxale reacties, zoals verhoogde aanvallen bij epileptica, agressie, geweld, impulsiviteit, prikkelbaarheid en suïcidaal gedrag komen soms voor. Deze reacties zijn verklaard als gevolgen van ontremming en het daaropvolgende verlies van controle over sociaal onaanvaardbaar gedrag. Paradoxale reacties zijn zeldzaam in de algemene bevolking, met een incidentie van minder dan 1% en vergelijkbaar met placebo. Ze komen echter vaker voor bij recreatieve misbruikers, personen met borderline persoonlijkheidsstoornis, kinderen en patiënten met hoge doseringsregimes. In deze groepen zijn impulscontroleproblemen misschien wel de belangrijkste risicofactor voor ontremming; leerstoornissen en neurologische aandoeningen zijn ook belangrijke risico’s. De meeste meldingen van ontremming hebben betrekking op hoge doses benzodiazepinen met een hoge potentie. Paradoxale effecten kunnen ook optreden na chronisch gebruik van bromazepam. Koop Bromazepam Online

COGNITIEVE EFFECTEN Koop Bromazepam online.

Het kortdurende gebruik van benzodiazepinen heeft een negatieve invloed op meerdere gebieden van cognitie, de meest opvallende is dat het de vorming en consolidatie van herinneringen aan nieuw materiaal verstoort en volledige anterograde amnesie kan veroorzaken. Onderzoekers hebben echter tegengestelde meningen over de effecten van langdurige toediening. Een opvatting is dat veel van de kortetermijneffecten op de lange termijn doorgaan en zelfs kunnen verergeren, en niet worden opgelost na het stoppen met benzodiazepinen. Een andere opvatting stelt dat cognitieve tekorten bij chronische benzodiazepinegebruikers slechts gedurende een korte periode na de dosis optreden, of dat de angststoornis de oorzaak is van deze tekorten.

Bromazepam kan van invloed zijn op het rijgedrag en het vermogen om machines te bedienen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bromazepam is zwangerschapscategorie D, een classificatie die betekent dat bromazepam is aangetoond dat het schade toebrengt aan het ongeboren kind. Er is ten minste één melding geweest van wiegendood in verband met borstvoeding, tijdens het consumeren van bromazepam.

FARMACOLOGIE

Bromazepam is een “klassieke” benzodiazepine; andere klassieke benzodiazepinen zijn diazepam, clonazepam, oxazepam, lorazepam, nitrazepam, flurazepam en clorazepate. De moleculaire structuur bestaat uit een diazepine verbonden met een benzeenring en een pyridinering, de benzeenring waaraan een broomatoom is bevestigd. Het is een 1,4-benzodiazepine, wat betekent dat de stikstof op de zevenzijdige diazepinering zich in de 1 en 4 posities bevindt.

Bromazepam bindt aan de GABA-receptor GABAA, waardoor een conformatieverandering en toenemende remmende effecten van GABA ontstaan
Andere neurotransmitters worden niet beïnvloed. Bromazepam is intermediair-kortwerkende benzodiazepine en is lipofiel.
Na nachtelijke toediening van bromazepam treedt een zeer significante vermindering van de maagzuursecretie op tijdens de slaap, gevolgd door een zeer significante opleving van de maagzuurproductie de volgende dag.
Bromazepam verandert de elektrische status van de hersenen waardoor een verhoogde bèta-activiteit en een afname van alfa-activiteit in de EEG-opnames. Koop Bromazepam Online

WERKINGSMECHANISME

Benzodiazepines werk door de efficiëntie van een natuurlijke hersenstof, GABA, te verhogen om de prikkelbaarheid van neuronen te verminderen. Dit vermindert de communicatie tussen neuronen en heeft daarom een kalmerend effect op veel van de functies van de hersenen.

GABA regelt de prikkelbaarheid van neuronen door zich te binden aan de GABAA-receptor. De GABAA-receptor is een eiwitcomplex in de synapsen van neuronen. Alle GABAA-receptoren bevatten een ionkanaal dat chloride-ionen over neuronale celmembranen en twee bindingsplaatsen voor de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) geleidt, terwijl een subset van GABAA-receptorcomplexen ook een enkele bindingsplaats voor benzodiazepinen bevat. Binding van benzodiazepinen aan dit receptorcomplex bevordert de binding van GABA, wat op zijn beurt de geleiding van chloride-ionen over het neuronale celmembraan verhoogt. Deze verhoogde chloride-iongeleiding hyperpolariseert het membraanpotentiaal van het neuron. Hierdoor wordt het verschil tussen rustpotentiaal en drempelpotentiaal vergroot en is afvuren minder waarschijnlijk. Koop Bromazepam Online
De subset van GABAA-receptoren die ook benzodiazepinen binden, worden benzodiazepinereceptoren (BzR) genoemd. De GABAA-receptor is een heteromeer dat bestaat uit vijf subeenheden, waarvan de meest voorkomende twee αs, twee β’s en één γ (α2β2γ) zijn. GABAA-receptoren die bestaan uit verschillende combinaties van subeenheidsubtypen hebben verschillende eigenschappen, verschillende verdelingen in de hersenen en verschillende activiteiten met betrekking tot farmacologische en klinische effecten. Benzodiazepinen binden op het grensvlak van de α en γ subeenheden op de GABAA-receptor. Binding vereist ook dat alfa-subeenheden een histidine-aminozuurresidu bevatten (d.w.z. α1, α2, α3 en α5 met GABAA-receptoren). Om deze reden vertonen benzodiazepinen geen affiniteit voor GABAA-receptoren die α4- en α6-subeenheden bevatten met een arginine in plaats van een histidineresidu.

Eenmaal gebonden aan de benzodiazepinereceptor, vergrendelt het benzodiazepineligand de benzodiazepinereceptor in een conformatie waarin het een grotere affiniteit heeft voor de GABA-neurotransmitter. Dit verhoogt de frequentie van het openen van het geassocieerde chloride-ionkanaal en hyperpolariseert het membraan van het geassocieerde neuron. Het remmende effect van de beschikbare GABA wordt versterkt, wat leidt tot sedatory en anxiolytische effecten.
Bromazepam en benzodiazepinen interageren ook met perifere benzodiazepinereceptoren. Perifeer benzodiazepine receptoren zijn aanwezig in weefsels van het perifere zenuwstelsel, gliacellen en in mindere mate het centrale zenuwstelsel. Deze perifere receptoren zijn niet structureel gerelateerd of gekoppeld aan GABAA-receptoren. Ze moduleren het immuunsysteem en zijn betrokken bij de reactie van het lichaam op letsel. Benzodiazepines functioneren ook als zwakke adenosineheropnameremmers. Er is gesuggereerd dat sommige van hun anticonvulsieve, anxiolytische en spierverslappende effecten gedeeltelijk kunnen worden gemedieerd door deze actie. Koop Bromazepam Online

FARMACOKINETIEK

Benzodiazepinen passeren relatief snel de bloed-hersenbarrière en balanceren met hersenweefsel. De twee belangrijkste routes van de BDZ-biotransformatie omvatten hepatische microsomale oxidatie, N-dealkylering of alifatische hydroxylatie en glucuronideconjugatie. De metabolieten worden voornamelijk door de nieren uitgescheiden.
Bromazepam wordt naar verluidt gemetaboliseerd door een leverenzym dat behoort tot de Cytochroom P450-familie van enzymen. In 2003 meldde een team onder leiding van Dr. Oda Manami aan de Oita Medical University dat CYP3A4 niet het verantwoordelijke enzym was, aangezien itraconazol, een bekende remmer van CYP3A4, het metabolisme niet beïnvloedde. In 1995 meldde J. van Harten van de afdeling Klinische Farmacologie van Solvay Duphar B.V. in Weesp dat fluvoxamine, een krachtige remmer van CYP1A2, een minder krachtige CYP3A4-remmer en een verwaarloosbare remmer van CYP2D6, het metabolisme remt. Koop Bromazepam Online

OVERDOSIS

Hoewel benzodiazepinen veel veiliger zijn bij overdosering dan hun voorgangers, de barbituraten, kunnen ze nog steeds problemen veroorzaken bij een overdosis. Alleen genomen veroorzaken ze zelden ernstige complicaties bij een overdosis; statistieken in Engeland toonden aan dat benzodiazepinen verantwoordelijk waren voor 3,8% van alle sterfgevallen door vergiftiging door een enkel medicijn. Het combineren van deze geneesmiddelen met alcohol, opiaten of tricyclische antidepressiva verhoogt echter aanzienlijk de toxiciteit. Ouderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van benzodiazepinen en vergiftiging kan zelfs optreden door langdurig gebruik ervan.
De symptomen van een benzodiazepine overdosering kan omvatten; slaperigheid, onduidelijke spraak, nystagmus, hypotensie, ataxie, coma, ademhalingsdepressie en cardiorespiratoire arrestatie.
Bromazepamis vaak betrokken bij overdoses drugs. Bromazepam is een medicijn dat soms wordt gebruikt bij zelfmoordpogingen. Een ernstige bromazepam benzodiazepine overdosering kan resulteren in een alfa patroon coma type. De toxiciteit van bromazepam bij overdosering neemt toe in combinatie met andere CZS-depressieve geneesmiddelen zoals alcohol of kalmerende hypnotica. Bromazepam is de meest voorkomende benzodiazepine betrokken bij opzettelijke overdoses in Frankrijk. Koop Bromazepam Online

TE KOOP BROMAZEPAM

Koop bromazepam lexotanil online

van onze virtuele medische winkel genaamd Femex Medstore en geniet van de deur levering van medicijnen.

Het behoort tot de groep van de geneeskunde genaamd benzodiazepines waarvan wordt gedacht dat ze werken door hun werking op de hersencel. Het geneesmiddel wordt gebruikt om angst, spanning of agitatie te genezen. U kunt hier gebruik van maken bromazepam lexotanil van ons die beschikbaar is voor verkoop.

Als u op zoek bent naar een betaalbare lexotanil, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het geneesmiddel kan zonder recept voor u beschikbaar zijn. Het geneesmiddel wordt veel gebruikt bij het verlichten van de symptomen van overmatige angst. Het werkt door het verminderen van de bepaalde effecten in de hersenen genaamd neurotransmitters. Het heeft voornamelijk anxiolytische eigenschappen en bij hogere doses kan het kalmerende, hypnotische en skeletspierverslappende eigenschappen hebben.

De korte termijn effecten van bromazepam lexotanil zijn:

Het effect begint na 10 tot 15 minuten na consumptie en duurt maximaal 6 uur.
Drukt je zenuwstelsel en vertraagt je lichaam
Verlicht stress, angst en spanning
De persoon kan slaperig, vergeetachtig en verward worden

Het geneesmiddel kan ook het korte termijn geheugenverlies veroorzaken. Het helpt ook bij het verminderen van de conventionele stress van het dagelijks leven

De medicijnen hebben het milde kalmerende effect en helpen de hersenen te kalmeren door de ernst van racende gedachten en herkauwen te verminderen die leiden tot angst en slaapproblemen.

Het geneesmiddel wordt over het algemeen gebruikt voor een korte duur van ongeveer 4 weken. Gedurende deze tijd kunnen patiënten cognitieve gedragstherapie krijgen of voor een andere behandeling om hen te helpen effectiever met stress om te gaan

. Koop bromazepam van ons.

Bromazepam

is gecontra-indiceerd en het moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij vrouwen die zwanger zijn, ouderen en die een medische geschiedenis hebben of misbruikstoornissen en kinderen hebben.

Langdurige consumptie van medicijnen kan leiden tot fysieke en fysiologische afhankelijkheid van dit medicijn. Het geneesmiddel wordt meestal geleverd in de dosering van 3 mg of 6 mg tabletten.

De bijwerkingen van bromazepam

is misselijkheid en verandering in eetlust. Het geneesmiddel kan worden gebruikt als een premedicus voorafgaand aan een kleine operatie.

De consumptie van geneesmiddelen hangt van persoon tot persoon af, waarbij de dosis wordt voorgeschreven om dagelijks 6 mg tot 12 mg in te nemen. De oudere persoon wordt niet voorgeschreven om zoveel te nemen. Koop Bromazepam Online

Hoeveelheid

1.5mg 60 pillen, 1.5mg 120 pillen, 1.5mg 180 pillen, 3mg 60 pillen, 3mg 120 pillen, 3mg 180 pillen, 6mg 60 pillen, 6mg 120 pillen, 6mg 180 pillen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Koop Bromazepam Online” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar top